Neste dia 11 dezembro, parabenizo todos os engenheiros do mundo!

Frases: Neste dia 11 dezembro, parabenizo todos os engenheiros do mundo!

Neste dia 11 dezembro, parabenizo todos os engenheiros do mundo!