“Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser.”

“Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser.”

“Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser.” — Priscilla Alcantara

Fonte: Querido Jeito